Microsoft Excel

Tid

2 dagarsutbildning, 8.00 - 16.00

 

Datum

28-29 oktober

 

Pris

6600 kr + moms per person.

Vid fler personer begär offert.

 

Plats

Kiruna - Konferenscenter Malmfältens folkhögskola

 

I priset ingår

Kurslitteratur, kurslokal, fika och lunch.

 

Antal deltagare

Max 10 personer - Platser kvar.

 

Övrigt

Medtag egen dator.

Utbildningen körs i Excel 365 2013/2016.

 

Anmälan/förfrågningar till:

David Björnström

E-post: david@upik.se

Telefon: 070 5665186

 

Bindande anmälan

 


Excel - Fördjupning i Kiruna


Utbildningen är riktad mot användare som vill fördjupa sig i Excel och som har kunskap motsvarande Excel Grund. I kursen går vi in på djupet på Excels grundläggande funktioner och tar upp olika sätt man kan hanterar stora mänger data, så som filtrering, diagram och pivottabeller etc. Lektionerna är uppdelad med både teoretiska genomgångar och praktiska övningar.

Innehållet i utbildningen kan anpassas för just Ert behov

Innehåll


Introduktion

 • Excel som arbetsverktyg


Format

 • Formatera tal/Radera format

 • Anpassat format

 • Felmeddelanden
 • Villkorsstyd formatering


Mallar

 • Skapa och använda mallar

 • Standardmallar

 • Formatmallar, cellformat, skapa egna
n
 • Dokumentteman

 • Diagrammallar
n
 • Skydda dela arbetsbok


Formler och funktioner

 • Namnge celler
n
 • Finansiella funktioner

 • Datum och tid

 • Text-funktioner

 • Leta-funktioner
n
 • DatabasfunktionerLänka, Importera och konsolidera

 • Länka mellan arbetsböcker/andra program

 • Importera data från andra program

 • Konsolidera
n Delsummor


Sammanställning och presentation

 • Pivottabeller
 • Diagram

 • Konsolidera

 • Konsekvensanalys
 • Datatabeller


Makron/formulär

 • Grunder i Makro
n
 • Skapa och arbeta med formulär


Möjligt att lyfta fram egna exempel ut vardagen.

Tid

2 dagarsutbildning, 8.00 - 16.00

 

Datum

På förfrågan

 

Pris

6600 kr + moms per person.

Vid fler personer begär offert.

 

Mer än 5 stycken - kör en företagsanpassad utbildning åt er.

 

Plats

Kiruna - Konferenscenter Malmfältens folkhögskola

 

I priset ingår

Kurslitteratur, kurslokal, fika och lunch.

 

Antal deltagare

Max 10 personer

 

Övrigt

Medtag egen dator.

Utbildningen körs i Excel 2013/2016

 

Anmälan/förfrågningar till:

David Björnström

E-post: david@upik.se

Telefon: 070 5665186

 

 

Innehåll


Introduktion

 • Excel som arbetsverktyg

Fönstermiljö

 • Arbetsbokens uppbyggnad

Redigering

 • Markera och navigera
 • Editeringsläge
 • Kopiera, klistra in
 • Klistra in special
 • Autokorrigering
 • Sök & ersätt
 • Skapa listor

Formatering

 • Talformat
 • Mönster, kantlinje etc.
 • Autoformat
 • Villkorsformat
 • Skydd


 

 

Diagram

 • Att skapa diagram
 • Formateringar och inställningar

Länkningar och cellreferenser

 • Absoluta och relativa cellreferenser
 • Namnge celler och områden
 • Länka mellan kalkylblad och arbetsböcker

Datahantering

 • Sortering
 • Filter
 • Delsummor
 • Dataverifiering

Formler och funktioner

 • Matematik (summa, avrunda, summa.om)
 • Statistik (antal, antalv, medel, min, max)
 • Logik (om)
 • Leta-funktioner (letarad)

Pivotabeller

 • Skapa pivotabell
 • Sortera data
 • Beräkningar
 • Pivodiagram